Dette prosjektet har som hovedformål å utvikle en nettbasert videreutdanning innen bærekraft med fokus på det grønne skiftet i hverdagen.

Implemented in

  • Europe and Central Asia
  • Norway

Sector of activity
Education

Type of initiative
Capacity Building & Implementation, Education & Awareness Raising

Start date
01/08/2020

End date
01/08/2022

Shared by

Robert J. Didham

Centre Director

Send an email

Objectives

• Studenten skal utvikle en dypere og kritisk forståelse av sammenhengen mellom natur, kultur, menneske og miljø.
• Studenten skal utvikle en reflektert bevissthet rundt spørsmål relatert til bedriftsborgerskap og bærekraftig utvikling i samfunnet.
• Øke studentens kapasitet for å integrere bærekraftsmålene i kjernevirksomhets-strategier og
rapportering av det samme.
• Studenten får økt kunnskap om bærekraft, formidling og utvikling av ulike tekster i en urban verden
• Gjennom økt evne til å bruke systemtenkning og transformativ læring, kan studenten evaluere mulighetene og utfordringene ved samfunnsansvar og formidling for å endre vår verden.

Activities

As collected through the One Planet Reporting

No activities have yet been reported under this initiative

Impact and Results

• Prosjektet har utviklet og testet metoder for nettbasert undervisning for effektiv implementering og videreutdanning for det grønne skiftet. Rapport er skreven, med evaluering fra utviklingsprosess og redegjørelse og drøfting/analyse av bruk av ulike metoder i de fleksible utdanningstilbudene. Vi forventer at prosjektet har stor overføringsverdi.
• 4 utviklede 100% nettbaserte enkeltemner, totalt 30 studiepoeng. Hvis prosjektet er vellykket foreslår vi at det kan videreføres i tre år. Man kan regne med at behovene er skiftende over tid, derfor er tre år en naturlig varighet å anslå. Kursen legger også grunnlaget i Norge for å videreutvikles til å bli et internasjonalt studie.
• Kompetanseheving; deltakere i prosjektet vil utvikle kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse gjennom bruk av nye metoder, vurderingssystem og bruk av digitale verktøy, læringsressurser og aktiviteter knyttet til utforming og gjennomføring av de ulike læringsformene og tilhørende vurderingsformer.